FILIP AZIZ (PHILIPPE AZIZ): ATLANTIDA, NESTALI KONTINENT (L`ATLANTIDE, CIVILISATION DISPARUE)

MojaGalerija: Bojan Otašević, 2008 – U plamenu, litografija 100x70cm; MojaKritika: Emil Živadinović, 05/07/2009.

 

 O gospodinu Filipu Azizu nisam uspeo pronaći na internetu nešto određenije, osim da se njegove knjige mogu kupiti putem on-line servisa. Sudeći po naslovima knjiga u ponudi, zacelo se radi o istraživaču Atlantide i prohujalih vremena.

Azizova knjiga je još jedna u nizu "sličnih" knjiga, jer se autor poziva na iste "teze" na koje se pozivaju i brojni drugi istraživači, bavi se tumačenjem strogih činjenica i ne iznosi nove smele teorije niti donosi spektakularne zaključke.

Otkad je Platon u svojim knjigama "Timej" i "Kritija" (oko 380 godina pre Hrista) ispričao priču o Atlantidi, od tada sanjari, pesnici, filozofi, istoričari ne prestaju da je traže. Filip Aziz u svojoj "Atlantidi" iznosi podatak da je više od 5000 dela napisano o legendarnoj Atlantidi. Platon je prepričao ono što je Sokratu ispričao Kritija, a što je Kritija čuo od svog dede, a što su grčkom mudracu i zakonodavcu Solonu ispričali egipatski mudraci, tokom njegovog boravka u Egiptu negde oko 590. godine pre Hrista.

Solon je bio i darovit pesnik i čini se da je imao nameru, ali ne i vremena (zbog državničkih obaveza) da o onome o čemu je čuo od Egipćana napiše ep, veći i slavniji od Homerovih. Pitam se, da je Solon uspeo da pronađe vremena i da je napisao ep o "Atlantidi", koji bi se učio po školama kao što se danas uče "Ilijada" i "Odiseja" da li bi možda svet bio drugačiji? Takođe se pitam, da nekim slučajem Platon nije pisao o Atlantidi, da li bi neko drugi pisao o izgubljenom kontinentu? Da nikada nije napisao ništa o Atlantidi, da li bi vizije sanjara, umetnika, istoričara, arheologa, istraživača bile usmerene na nešto drugo?

Da li je "orikalk" (tajanstveni metal ili žuti ćilibar?) koji se pominje u "Atlantidi" Filipa Aziza isto što i "mjed" koji se pominje u "Atlantidi" Ahmeda Bosnića, odnosno "zrlo" koji se pominje u "Atlantidi" Alistera Kroulija? Da li se Filipu Azizu, ali i mnogim istraživačima Platonovih reči potkrada jedan previd? Naime, Platon u "Timeju" govori o Atlantidi u kontekstu da su Atlanti napali Grke, Atinu, u želji da porobe tadašnju Evropu i Aziju – današnji mediteran. To znači da su Atlanti verovatno želeli da porobe i Egipat. Ja moram da postavljim dva krupna pitanja: prvo pitanje, s obzirom da Aziz i mnogi drugi autori navode Egipćane kao naslednike atlantske tradicije, ili, čak, atlantske potomke (praktično, izbeglice sa Atlantide), s kojim su onda Egipćanima Atlanti ratovali??? Naročito, u kontekstu da čak ni Grci, egipatski savremenici, direktni učesnici tog slavnog rata, ništa nisu znali o istom, sve dok im Platon to nije napisao u nekoliko redaka??? Drugo pitanje: Ako su Grci u svom nacionalnom biću toliko prostora posvetili pobedi nad Trojom, kako je onda moguće da Grci čak nisu znali, sve do Platona, da su u svojoj istoriji pobedili mnogo većeg protivnika – Atlantidu? Kako je moguće da grčki narodni pevač nije ispevao ep o tome, a posvetio je ep mnogo manjoj pobedi nad Trojom?

Racionalnim načinom razmišljanja kao da ne možemo zaključiti ništa, a kamoli odgonetnuti Atlantidu...

Kao i mnogi drugi istraživači Atlantide (pukovnik Henri Foset, Semir Osmanagić, Grejem Henkok...) Filip Aziz "dokaze" o postojanju Atlantide traži – a gde drugde nego u Južnoj Americi. Jer, ako je verovati legendama Indijanaca, Atlanti su ostavili tragove svoje civilizacije – zapise na kamenu, po Indiji, Egiptu, Tibetu, Južnoj Americi... Autor je na više mesta u knjizi naveo da će samo iznositi brojne teze, a da se neće baviti ustanovljavanjem njihove verodostojnosti u odnosu na druge teze. Ipak, u svojoj knjizi on promoviše i razrađuje poznate teze o srodnosti kultura starih Egipćana sa kulturama Maja, Inka, Tolteka. Zaključak koji se i njemu nameće da je moguće da je koren svih tih kultura – upravo kultura civilizacije Atlantide.

Po autoru, dr Havijer Darkes Kabrera, jedan od najuglednijih naučnika iz Perua poseduje čitavu "biblioteku" – hiljade kamenova sa zapisima iz Atlantide. Autor takođe navodi da je javna tajna da takvih kamenova ima po brojnim grobljima i pećinama po Peruu, a da je lokalno stanovništvo totalno ravnodušno i nezainteresovano za toliko nacionalno blago (ima li boljeg odgovora na pitanje u kakvom svetu živimo). Na kamenju su prikazane, pored scena iz svakodnevnog života poput ribarenja, čak i scene lova na dinosauruse!!! Prikazana su i bića poput onih iz grčke mitologije, pola ljudi a pola životinje??? Prikazane su scene udara kometa u Zemlju? Mape tadašnjih kontinenata? Slike presađivanja organa i porođaja carskim rezom? Kako proveriti takve informacije? Ja se lično ponovo moram upitati, ako su Atlanti zaista bili kadri da vrše presađivanja mozga, da imaju laboratorije slične onima koje danas ima NASA, verovatno i sofisticirano oružje – kako je moguće da su izgubili rat od Grka koji su u to vreme, u najboljem slučaju, bili na tehnološkom nivou kao u vreme Platona?

Citiraću jedan odlomak iz knjige: "Jedno pleme belih Indijanaca, Parijata, koje i danas živi u selu s neobičnim nazivom, Atlan, održava usmenu tradiciju, verovatno staru hiljadama godina, prema kojoj je "Veliko ostrvo" nestalo u dubinama okeana posle jedne užasne kataklizme". Smatram da jedan tako intrigantan podatak, pod uslovom da je tačan / odnosno da ga je moguće proveriti, ne sme biti u jednom autorskom delu pomenut samo uzgred. Po meni, takav podatak je knjiga sama za sebe i zaslužuje mnogo referenci, fotografija, navoda tačne lokacije tog sela, intervjua sa stanovnicima... Zahvaljujući načinu na koji je to autor uzgred konstatovao, podatak se svodi na "rekla–kazala".

Takođe, Aziz navodi da je grčki istoričar Herodot o načinu gradnje egipatskih piramida podatke dobijao od egipatskih sveštenika. S obzirom da je u tim spisima prezentovana gola sila mišića ljudskih ruku, a da su savremeni naučnici (Semir Osmanagić,  Joseph Davidovitz...) izneli nove, gotovo revolucionarne dokaze o načinu gradnje piramida (topljenje kamena, livenje u kalupe, beton...) ostaje nam da se bukvalno zapitamo: koliko možemo verovati egipatskim sveštenicima? Da li se ono što je preneto i Solonu i Herodotu sme doslovno shvatiti?

Ono što u knjizi smatram dragocenim je i to što se poimenice navode brojni istraživači Atlantide (uglavnom Francuzi) i naslovi njihovih knjiga. Autor mahom navodi autore koji se slažu u oceni da se Egipat kao civilizacija pojavio nakon kataklizme koja je zadesila Atlantidu, biblijskog "potopa".

Druga teza o kojoj Filip Aziz piše na velikom broju stranica je mogućnost da je civilizacija Atlantide zapravo bila rana civilizacija na Kritu, takozvana "minojska" civilizacija, koju je uništila kataklizma izazavana erupcijom vulkana na ostrvu Tira, današnji Santorini (teorija K. J. Frost i J. V. Luce).

Još jedna teza koju Aziz obrađuje su "čitanja" nezaobilaznog Edgara Kejsa (Edgar Cayce), "najvećeg vidovnjaka Amerike", u konktekstu njegovog "viđenja" Atlantide.

Za pohvalu je i obrada teorije Jirgena Španuta koji je smatrao da je Atlantida bila locirana negde između Danske, Nemačke i Švedske, a da je prema ostrvu Utland (Atland) nastala i reč Atlantis...

Takođe, Aziz povezuje "lanac piramida od Jermenije do srednje Amerike", što smatram značajnim za razumevanje slagalice. Semir Osmanagić je, pak, mnogo sveobuhvatnije istražio fenomen povezanosti svih piramida na svetu, uključujući i one u Bosni, koje su poslednje otkrivene. Sa zadovoljstvom konstatujem da Osmanagićevi zaključci imaju svoje uporište u radovima brojnih istraživača Atlantide, koga, na žalost, smatram i usamljenim u pokušaju tumačenja istorije. Jer, drugi autori, u koje spada i Filip Aziz, "samo iznose brojne teze, ali se ne bavi ustanovljavanjem njihove verodostojnosti u odnosu na druge teze"...MojaKritika
: Emil Živadinović, 05/07/2009; Naslov knjige: (L`Atlantide, civilisation disparue)Atlantida, nestali kontinent; Autor: (Philippe Aziz) Filip Aziz; Srpsko izdanje: Metaphysica, Beograd 2008; Prevod: Slavoljub Veličković; CIP - Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 94(309):001.98; ISBN 978-86-7884-065-4; a) Atlantida; COBISS.SR-ID 148673292

Poseta:7380

KOLUMNA - poseta(51868)

UTOPIJA - poseta(17550)

ATLANTIS - poseta(17230)

RIZNICA - poseta(155512)

ZONA - poseta(7090)