VAVILONSKA KULA (GOOGLE PREVODILAC)

MojaGalerija: Vladimir Ranković – Tuđi prostori („Živi li čovek od iznutra ka spolja ili od spolja ka iznutra?“ Instalacija – sedam drvenih silueta, fotografije, svetlo, muzika (autor Nikola Cvetković); H ≈ 240 cm / W ≈ 560 cm, 2006-2007); MojaKritika: Emil Živadinović, 03/07/2009

 

San je ostvaren, obistinilo se ono što su vladari, masonerija i sanjari vekovima želeli (stvar je tumačenja) – Vavilonska kula je ponovo sagrađena! Simbolički, metaforički, ne i bukvalno. Danas, u XXI veku, izgradnja objekta koji dopire do oblaka je jedna tehničko-građevinska stvar, već viđena u Americi, Kini, Japanu, Maleziji, Dubaiju, Evropi. Međutim, jezička barijera među ljudima se održala, vekovima je bila uzrok nerazumevanja i nesporazuma, a znanje se nije moglo prenositi. Sve do ovih dana, čini se... Zato što već danas, aplikacija "Google prevodilac" omogućava svakom pojedincu na svetu, nije važno bogatom ili siromahu, da pritiskom na dugme svog kompjutera ili mobilnog telefona – besplatno prevede bilo koje reči na bilo koji jezik! To praktično znači – jezička barijera više ne postoji! Vavilonska kula je ponovo sagrađena!

            Istina je da još uvek "Google prevodilac" ne funkcioniše savršeno, ne prepoznaje svaku reč, frazu, idiom, ne prepoznaje pojedine glagolske oblike pri prevođenju sa / na srpski jezik, ili neke druge jezike koje koristi mali broj ljudi na svetu. Ipak, verujem da će u budućnosti trenutni tehnički problemi biti otklonjeni i da će "Google prevodilac" raditi mnogo bolje. Pozdravljam, suština je ostvarena! Čak i kada "Google" ne prevede baš svaku reč, letimičan pogled na preveden tekst će nam omogućiti da razumemo nešto što je prvobitno napisano na nepoznatom jeziku!

            Takođe, internet i mobilna telefonija još uvek nisu dostupni svima, ali je za očekivati da će se broj ljudi koji koristi savremenu tehnologiju povećati u budućnosti. Sa druge strane, pak, verovatno već danas većina ljudi u Sjedinjenim Državama i Evropi koristi tehnologiju kojom se može pristupiti aplikaciji "Google prevodilac".

Dakle, ljudsko društvo je ponovo sebi sagradilo Vavilonsku kulu, i to ne zahvaljujući Crkvi, već zahvaljujući tehnologiji i napretku!

Vavilonska kula je danas na nebu, iznad oblaka, veća je nego u vreme Nimroda, stamena. Zamišljam da izgleda poput nekog velikog poslovnog centra. Ljudi su nasmejani, nose odela svih boja, diskretni mikrofoni su im zakačeni za kravate, a u ušima imaju postavljene mini-slušalice. Tu su ljudi svih boja, rasa i jezika, svako ponaosob govori svojim maternjim jezikom, a svi ga razumeju, jer putem mini-slušalica u svome uhu dobijaju simultani prevod.

U međuvremenu, "Google prevodilac" je usavršen, napredovao je u toj meri da prepoznaje svaki jezik na svetu, sleng, gramatiku, dijalekte. Nije neophodno da se tekst mora kucati putem tastature, zato što "Google" raspoznaje glas. Mikrofoni su povezani sa globalnom mrežom (Internet će evoluirati u Earthnet), softver prepoznaje signal / jezik i prevodi ga na bilo koji drugi jezik, a slušalice u našim ušima nam koriste da to čujemo.

U Vavilonskoj kuli današnjice nije važno ko si, šta si, odakle dolaziš, kojim jezikom govoriš – zato što te svi razumeju i ti razumeš svakoga! Briljantna knjiga koju si napisao više nije inferiorna niti nedostupna ljudima širom sveta samo zato je napisana na srpskom ili svahili jeziku, ona je sada dostupna svima koji govore engleski, francuski, nemački, španski, ruski, kineski. Naučni radovi objavljeni na stranom jeziku su ti dostupni, aktuelne informacije objavljene na nemačkom ili francuskom su ti razumljive. Sada je sve na svetu napisano na tvom jeziku! Možeš poslati mejl svakome, Englezu, Kinezu, Rusu, možeš pisati indijskim, kolumbijskim, islandskim novinama na svome jeziku i urednik će moći da pročita tvoje pismo... Ti si konačno građanin celog sveta, a ceo svet je tvoja domovina...

Vavilonska kula je sagrađena ponovo, u tišini, dostojanstveno, bez pompe, niko nije ni primetio da je sagrađena, a postoji u svakoj kući, svakom stanu, svuda gde postoji telefonska utičnica, kablovska televizija ili gde dopire signal za mobilne telefone... Svi smo, neosetno, postali stanovnici Vavilonske kule, a još to ne znamo, još sanjamo o njoj...

A ko zna, možda smo i Hram ponovo sagradili, a da to još uvek ne znamo...

Poseta:7526

KOLUMNA - poseta(51868)

UTOPIJA - poseta(17550)

ATLANTIS - poseta(17229)

RIZNICA - poseta(155511)

ZONA - poseta(7090)